Cesta do Emauz 2016

Účasť farského spoločenstva MM na celoslovenskom stretnutí Modlitieb matiek, Svit, sobota 9.4.2016

Víkendová duchovná obnova farskej mládeže v Martine na cirkevnej ZŠ - máj 2016

Účasť farskej mládeže na Kvetnom víkende 2016 v Žiline

Fašiangová praženica 2016